Det finnes hjelp

Kampanje for Helsedirektoratet

I Norge sier forsiktige anslag at ca 110.000 voksne mennesker har seksuelle tanker om barn. Kampanjen skal bidra til at de tar kontakt og søker hjelp på detfinneshjelp.no før det første overgrepet skjer.

Konseptutvikling
Kampanje
Film & Radio
Annonser

Detfinneshjelp8
Detfinneshjelp7

Du kan ikke noe for hva du føler. Men du må ta ansvar for det du gjør

Primærmålgruppen er mennesker med seksuelle tanker om barn. Sekundærmålgruppen er samfunnet ellers, inkludert pårørende, nærmiljø, kolleger eller venner. Dette er et krevende tema som opprører folk og hvor det er lett å bli fordømmende. Menneskene med disse følelsene sliter også ofte med skam og skyldfølelse. Skal vi lykkes i å få dem til å oppsøke detfinneshjelp.no er det derfor viktig at kampanjen oppleves som en utstrakt hånd og ikke en ren fordømmelse. Ingen av oss kan noe for hva vi tenker eller føler, men vi er alle ansvarlige for handlingene vi gjør.

Kampanjen må takle den krevende balansegangen mellom å signalisere forståelse uten å samtidig bli opplevd som aksept. Vi må akseptere at det finnes mennesker i samfunnet vårt som har disse tankene, men vi kan aldri akseptere at de gjør tankene til handling.

Detfinneshjelp6
Detfinneshjelp5-2

Kampanjen ble slått stort opp i nyhetene og har skapt en viktig debatt og tjenesten melder om en stor økning i pågangen etter kampanjestart. I de 6 første ukene av kampanjen opplevde Helsedirektoratet en dobling i antall henvendelser fra primærmålgruppen til chattetjenesten. Flere andre land har meldt interesse for å få bruke kampanjen og Danmark har allerede tatt den i bruk.

De kreative løsningene består av film på kino og SoMe, radiospots, boards og annonser på SoMe, både på både på norsk og samisk.

15222872-1
Dinamo
Oscars gate 55,

0258 Oslo

post@dinamo.no