Det er i møte med andre vi lærer om oss selv

Visuell identitet og nettside for Ridderrennet

Ridderrennet startet i 1964 som et skirenn for blinde, men har siden den gang utviklet seg til å bli verdens største vintersportsuke for personer med fysisk funksjonsnedsettelse, og har nå flere årlige aktiviteter. 

Visuell identitet
Merkevarestrategi
Nettsider
Kommuniksjonskonsept
Illustrasjoner
Animasjon
Fontdesign
Piktogrammer

Ridderrennet
Verdien av å delta var sterkt for alle – uavhengig om man deltok som utøver med funksjonsnedsettelser, som ledsager, foresatt, frivillig, menige, sponsorer, osv. Ridderrennet var først og fremst en viktig møteplass, hvor utøverne følte seg mindre annerledes – men selve mestringsfølelsen og økt livskvalitet gjalt alledeltakerne! Vi etablerte derfor påstanden «Det er i møte med andre vi lærer mest om oss selv.»
17_Ridderrennet
04_Ridderrennet-1
Basert på konseptet om møter, utviklet vi en visuell identitet som var med å bygge ned forskjellene mellom oss og dem, og bygge opp assosiasjonene om oss alle. Vår bærende ide og konsept ble å uttrykke mangfold i samspill.
Ved å skreddersy en egen font som inneholder flere ulike varianter av hver enkelt bokstav, kunne vi skape skape titler, ord og mening utifra et større mangfold av bokstaver. Mange av bokstavene er litt kansje litt annerledes i formen, men uten at det endrer betydningen. Sammen danner de gjennom sine ulikheter ikke bare kommunikasjon, men visualiserer også noe naturlig og eget, noe åpent, sant og sammensatt, noe ekstraordinært og kanskje litt magisk
Det visuelle uttrykket er vektet mer mot natur og friluftsliv, enn sport og konkurranse. Formgiving er inspirert av hvordan skrift i naturen ofte er preget av redskapet og materialet det benyttes på, som det å skrape i treverk, risse runer i stein, skjære ut former i primstaven o.l.. Sammen med en distinkt og synligfargepalett assosiert med norsk friluftsliv, ga vi Ridderrennet en helhetlig identitet, med få, klare og tydelige identitetsmarkører.
09_Ridderrennet-1
19_Ridderrennet
14_Ridderrennet
15_Ridderrennet
16_Ridderrennet
21_Ridderrennet
Universell utforming er en selvfølge for en aktør som Ridderrennet, hvor flere av utøverne og deltakerne er synshemmet i ulik grad. Den justerte fonten er derfor utviklet i tett samarbeid med synshemmede som har hjulpet både oss og fontdesignerne med å balansere et distinkt uttrykk og lesbar kommunikasjon. Synshemmede har bidratt med å justere tykkelser, velge ligaturer, glyph-varianter og godkjent den nye varianten av Voir fra Letters from Sweden; «Sans Voir».
19_Ridderrennet
18_Ridderrennet
22_Ridderrennet
20_Ridderrennet
23_Ridderrennet
Dinamo
Oscars gate 55,

0258 Oslo

post@dinamo.no