Bærekraftig byutvikler

Årsrapport for Sporveien

Sporveien er avgjørende for å få Oslo til å fungere, og for at kommunen skal nå egne mål om utslippskutt og nasjonale mål om å flytte trafikkveksten til kollektivtransport, sykkel og gange. Årsrapporten er et av deres viktigste kommunikasjonsverktøy ovenfor de ansatte, det offentlige og samfunnet for å synliggjøre prosessen. 

Konseptutviking
Art direction
Redaksjonell rådgivning
Innholdsproduksjon
Redaksjonell design
Infografikk
Illustrasjon

P5190008_1

Vi har siden 2015 utarbeidet årsrapporten for Sporveien. Den behandler selskapets verdiskaping og samfunnsrolle i et bredt perspektiv, og belyser hvilke resultater virksomheten skaper – og kan skape – for å ivareta mobilitet og bidra til å kutte klimautslipp i kommunen og legge et grunnlag for bærekraftig byutvikling i framtiden. Sporveien er også en effektiviseringssuksess, som gjennom de siste årene har forbedret virksomheten kraftig, og nå leverer mer kollektivtrafikk for pengene enn noen gang tidligere. 

Tegnebrett-3
Nokkeltall

Sporveien forvalter et viktig samfunnsoppdrag og synliggjøringen av både miljøeffekter og økonomiske gevinster av virksomheten er en bærende dimensjon i rapporten. Vi har utarbeidet konsept for årsrapporten og gitt den et årlig tema. Redaksjonelt design, infografikk og redaksjonell rådgivning har vært en viktig del av arbeidet. I tillegg har vi også levert innhold i form av foto, tekst, intervjuer og artikler. Resultatet er en modernisert rapport som presenterer Sporveiens verdiskapning i bredere forstand og som har gitt den et tydeligere og distinkt visuelt uttrykk. 

Tegnebrett-1
Tegnebrett-5

I 2016 satte vi, sammen med Sporveien, i gang en prosess mot å vinne gull i Farmandprisen. Det målrettede arbeidet med årsrapporten har gitt denne uttellingen: 

Årsrapport 2018 – Sølv i «Offentlige virksomheter»
Årsrapport 2019 – Gull i «Offentlige virksomheter» og bronse i «Beste idé og design»
Årsrapport 2020 – Sølv i «Offentlige virksomheter» og bronse i «Beste idé og design»
Årsrapport 2021 – Gull i «Offentlige virksomheter» og sølv i «Beste idé og design»

Grafikk
Tegnebrett-2
Tegnebrett-6
Dinamo Reklame og innhold
Oscars gate 55,

0258 Oslo

post@dinamo.no